Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

1. Poliestri so pomembna skupina polimerov, ki vsebujejo estrsko vez.


 

2. Poliestri se pri segrevanju zmehčajo, zato jih uvrščamo med termoplastične polimere.

3. Pomemben predstavnik poliestrov je polietilen tereftalat  ali s kratico PET, iz katerega izdelujejo plastično embalažo. Ponavljajoča se enota PET je prikazana na sliki.

4. Poliestre sintetizirajo iz alkoholov, ki imajo v molekuli vsaj dve hidroksilni funkcionalni skupini (-OH),  in karboksilnih kislin z vsaj dvema karboksilnima skupinama (-COOH).

5. PET sintetizirajo iz etan-1,2-diola in tereftalne kisline.

6. Pomemben postopek predelave stare plastike je recikliranje. Za lažje recikliranje moramo odpadke zbirati ločeno. Plastično embalažo odlagamo v posebne zabojnike za embalažo.  

7. Kot okoljsko zavedni državljani se moramo truditi, da vestno sledimo navodilom za zbiranje odpadkov.

<NAZAJ
>NAPREJ112/271