Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Znova si oglej model molekule klorofila. Reši spodnjo nalogo tako, da v okenca vpišeš manjkajoče odgovore.

Pomoč: V modelu so atomi ogljika v sivi barvi, atomi vodika v beli, atomi kisika v rdeči, atomi dušika v modri in atom magnezija v zeleni barvi.

V modelu molekule klorofila je poleg atomov ogljika in vodika še: 5 atomov kisika, 4 atomi dušika, 1 atom magnezija.
6.

Razumevanje

Poglej absorpcijski spekter klorofila. Kateri odgovori so pravilni?

7.

Spekter neznane snovi kaže absorpcijo svetlobe v predelu od 400 do 550 nm.
Najmočnejša absorpcija je v predelu 490 nm.
Katere barvne predele spektra absorbira ta snov? Pomagaj si z razpredelnico.
Katero barvo absorbira najmočneje?
Katero barvo torej zaznavamo?

Vpiši svoj končni odgovor:

Neznana snov je rumene barve.
<NAZAJ
>NAPREJ250/271