Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Mila dobimo iz maščob

Že pred 5000 leti so znali pridobivati milo iz živalskih maščob, ki so jim dodali pepel lesa. V pepelu lesa je kalijev karbonat, ki ima bazične lastnosti. Pri reakciji kalijevega karbonata z maščobami nastanejo kalijeve soli maščobnih kislin. To so mila.

Priprava mila v laboratoriju

Poskus prikazuje pripravo mila iz olja. Namesto pepela dodamo olju raztopino natrijevega hidroksida. Zmes segrevamo. Pri tem poteče razgradnja estrskih vezi v molekulah olja. Nastaneta natrijeva sol maščobne kisline in propan-1,2,3-triol. Iz hladne reakcijske zmesi z dodatkom natrijevega klorida izločimo poltrdno natrijevo milo.


Zgradba mil

Oglejte si racionalno formulo mila in dopolnite besedilo.

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2-COO Na+

Milo je zgrajeno iz pozitivnega natrijevega iona in negativnega iona iz preostanka maščobne kisline.

Formula maščobe

Maščobi s podano formulo smo dodali kalijev hidroksid in vse skupaj segrevali. Koliko različnih kalijevih soli maščobnih kislin je nastalo? Tri .

Olje plava na vodi

Olje plava na vodi, ker ima manjšo gostoto. Gorečih maščob ne gasimo z vodo . Pri popolnem gorenju maščob nastaneta ogljikov dioksid in vodna para .
<NAZAJ
>NAPREJ123/271