Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Toplota, svetloba in vlaga pospešujejo razkroj maščob, ki postanejo žarke. Pri tem nastanejo proste višje maščobne kisline, ki imajo neprijeten vonj. Mila so natrijeve ali kalijeve soli višjih maščobnih kislin. Dobimo jih pri reakciji maščob z natrijevim ali kalijevim hidroksidom. V milu so anioni kisline in natrijevi ali kalijevi kationi. V anionu kisline je ogljikovodikova veriga nepolarni del, karboksilatna skupina pa polarni del. Pri pranju tkanin in umivanju se mila z nepolarnim delom povežejo z nepolarnimi delci maščob ter jih odtrgajo s površine.

Žarkost maščob

Neprijeten vonj daje žarkim maščobam butanojska oz. maslena kislina. Poiščite njeno racionalno formulo.

Mila

Ovrednotite trditev.

Mila so kalijeve ali natrijeve soli butanojske kisline.

Drži. Ne drži.

Pranje

Poglejte animacijo in smiselno dopolnite besedilo.

 

  1. Delci mila se z nepolarnim delom povežejo z nepolarnim delcem maščobe in ga odtrgajo iz površine tkanine .
  2. Molekule vode obdajo polarno glavo molekul maščob. Molekule vode so proti polarnim glavam mila obrnjene z vodikovimi atomi.
<NAZAJ
>NAPREJ125/271