Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Dane so formule anionov maščobnih kislin. Kateri anion lahko nastane pri reakciji molekul maščobe s kalijevim hidroksidom?

2.

Dopolnite besedilo.

V milih, primernih za uporab, mora biti v verigi več kot 12 in manj kot 18 ogljikovih atomov . Mila, ki imajo v verigi manj kot 12 ogljikovih atomov , dražijo kožo, tista z več kot 18 ogljikovimi atomi pa so v vodi slabo topna. Vodne raztopine mil so bazične , njihov pH je lahko največ 10.
3.

Maščobo, katere molekule vsebujejo vezano oktadekanojsko ali stearinsko kislino, kuhamo v vodni raztopini natrijevega hidroksida. Katera ugotovitev je pravilna za reakcijo, ki pri tem poteka?

4.

Dopolnite besedilo.

Formula aniona maščobne kisline:

Podana je formula aniona maščobne kisline. V formuli sta s številkama označena dva dela. Polarni del aniona je označen s številko 2 , nepolarni del pa s številko 1 .

5.

Kako dobimo iz rastlinskih olj margarino?

<NAZAJ
>NAPREJ126/271