Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Organska snov iz anorganske?

V 19. stol. je veljalo prepričanje, da organske snovi lahko spremenimo v anorganske (npr. s segrevanjem), obratno pa ne. Mislili so namreč, da je za pretvorbo anorganskih snovi v organske potrebna nekakšna neznana „življenjska sila“, ki je prisotna v živih organizmih. To prepričanje je ovrgel nemški kemik Wöhler, ko je 1828 iz anorganske snovi po naključju pridobil organsko snov - sečnino. Ko je objavil rezultate, je med kemiki povzročil veliko začudenje.

Friderich Wöhler (1800—1882)

Wöhler je pri segrevanju amonijevega cianata NH4(CNO) dobil sečnino (NH2)2CO. Malo znano dejstvo pa je, da sečnina ni bila ravno prva organska snov, pridobljena iz anorganskih snovi. Štiri leta pred njo je Wöhler iz anorganske snovi pridobil organsko snov ocetno kislino.

Pretvorba amonijevega cianata  v sečnino


Molekula sečnine3D model sečnine. Sečnina ali urea je bela trdna snov, ki se iz telesa izloča raztopljena v seču. V odraslem človeku jo dnevno nastane do 30 g.

Čeprav organske snovi lahko pridobimo tudi neposredno iz anorganskih snovi, je razdelitev ostala, saj obstajajo druge pomembne razlike med obema skupinama snovi.

Kaj označuje "življenjska sila"?

Kakšen pomen so kemiki v 19. stoletju pripisovali "življenjski sili"?

<NAZAJ
>NAPREJ3/271