Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Pri zapisovanju organskih spojin uporabljamo poleg molekulske formule tudi druge vrste kemijskih formul, npr. strukturno, racionalno in skeletno formulo.

Molekulska formula pove, kateri elementi in koliko njihovih atomov sestavlja molekulo.

Strukturna formula prikazuje, kako so atomi v molekuli povezani med seboj.

Poenostavljeni zapis strukturne formule imenujemo racionalna formula. Pri tej formuli zapišemo vodikove atome zraven ogljikovega atoma, na katerega so vezani, in koliko jih je.

Skeletna formula ponazarja ogrodje (skelet) molekule, ki ga sestavljajo med seboj povezani ogljikovi atomi. Običajno jo uporabljamo pri zapisu spojin, ki imajo ogljikove ali druge atome povezane v obroč.

Ali poznate različne vrste kemijskih formul?

V prostore pod formulami zapišite vrsto kemijske formule (molekulska, strukturna, racionalna).

C5H12
racionalna
molekulska
strukturna

Ali razlikujete med racionalnimi formulami?

Katera od spodnjih racionalnih formul ni formula spojine, ki jo predstavlja zgornji kroglični model?

<NAZAJ
>NAPREJ16/271