Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pozorno preberi navodila in reši naloge. Ko nalogo rešiš, jo preveri in v skladu z navodili za vrednotenje ustrezno število točk vpiši v za to namenjen okvirček ob nalogi. Točke se bodo samodejno seštevale.

1. Komu je namenjeno besedilo? Izberi pravilni odgovor.

Število doseženih točk: /1

2. Kaj je želel bralcem dati tvorec besedila? Izberi pravilni odgovor.

Število doseženih točk: /1

3. Ali trditve držijo? Izberi drži, če je trditev pravilna, in ne drži, če je trditev napačna.

Če potujete sami, potrebujete velik kovček.

Drži. Ne drži.

S seboj vzemite kose oblačil, ki jih je lahko kombinirati med seboj.

Drži. Ne drži.

Potovanje je priložnost, da lahko s seboj vzamete oblačila, ki jih še nikoli niste oblekli.

Drži. Ne drži.

Za ročno prtljago na letalu moramo plačati.

Drži. Ne drži.

Vzemite malo denarja in veliko oblačil, da ne boste po nepotrebnem zapravljali.

Drži. Ne drži.

Premislite, ali na potovanju res potrebujete več elektronskih naprav.

Drži. Ne drži.

Število doseženih točk: /3

4. S katero ključno besedo ali besedno zvezo, ki ju najbolje določa, bi povzel prvi in peti nasvet? Zapiši pravilna odgovora.

Nasvet številka ena: ročna prtljaga
Nasvet številka pet: kozmetika

Število doseženih točk: /1
<NAZAJ
>NAPREJ267/463