Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

Svoje znanje lahko utrdiš še z naslednjimi nalogami.

Preberi besedilo.

1.

S kakšnim namenom je sporočevalec tvoril besedilo? Izberi pravilni odgovor.

Število doseženih točk: /1
2.

Katere trditve so nepravilne? Označi jih.

Število doseženih točk: /2
3.

Kaj je v oglasu geslo (vodilo in namen) Revije 112? Dobesedno ga prepiši v spodnji okvirček. Nato poved pretvori v preteklik ter prihodnjik.

IZPIS: Povezujemo varnost in znanje.
PRETEKLIK: Povezovali smo varnost in znanje.
PRIHODNJIK: Povezovali bomo varnost in znanje.

Število doseženih točk: /2
4.

Kako bi pravilno delil spodnje besede? Izberi pravilne delitve.

podkapa
pod-kapa po-dkapa podka-pa
podkap-a p-od-kapa
varnost
va-rnost var-nost varn-ost
varno-st va-rn-ost
naročnik
nar-očnik na-ročnik naro-čnik
naroč-nik nar-o-č-nik

Število doseženih točk: /3
<NAZAJ
>NAPREJ273/463