Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

5. Kako bi navedel vir, če bi v svojem govornem nastopu uporabil podatke iz besedila?  Uporabi vse podatke, ki so navedeni. 

A. K. 2013 . Deset nasvetov za pakiranje prtljage [online]. (Uporabljeno: 15 . 11 . 2013 , 22:45). Dostopno na spletnem naslovu: http://www.delo.si/druzba/trip/polet-deset-nasvetov-za-pakiranje-prtljage.html.

Število doseženih točk: /1

6. V kateri osebi in številu avtor članka nagovarja bralce? Dopolni.

Nagovarja jih v {drugi;2.} osebi množine .

Število doseženih točk: /1

7. Katere so prednosti ročne prtljage? Vsaj tri ustrezne besedne zveze označi v besedilu.

Število doseženih točk: /2

8. Kako bi povedal z eno besedo? Pomagaj si z besedilom in besede zapiši v okenca.

omejevanje samega sebe 
  samoomejevanje
vsak dan   dnevno
kar je pri roki   priročno
tablični računalnik 
  tablica
nekaj med seboj združevati, zamenjevati 
  {kombinirati;izbirati;združevati}

Število doseženih točk: /2

9. Kateri izraz lahko nadomesti slogovno zaznamovanega v besedni zvezi pakirati prtljago? Zapiši besedno zvezo z nezaznamovanim izrazom.

pripravljati prtljago

Število doseženih točk: /1
<NAZAJ
>NAPREJ268/463