Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Besedotvorje

Pogovor s Sašo Mulej še preberi.

Kaj si izvedel iz besedila? Odgovori z besedami. 

Koliko let se Mulejeva že ukvarja s šolanjem psov? let.
Kaj po mnenju Mulejeve ljudje naredijo napačno s svojimi psi? Pse .
Pri katerih psih je treba biti glede mraza pazljivejši? Pri psih.
Kam v mestu lastniki vozijo svoje pse? V .
Kaj lastniku pomagajo rešiti v pasji šoli? Vedenjske .
Kdaj bo na sporedu nova oddaja Pogovori s strokovnjaki? Prihodnji .

Katere od besed, ki si jih vpisal, so prvotne in katere so nastale iz drugih besed/besednih zvez? Povleci jih na ustrezno mesto.

Prvotne

nastale iz drugih besed oz. besednih zvez

Besede, ki niso nastale iz drugih besed, so prvotne/netvorjene. Sestavljene so iz korena (npr. let-) in končnice (-o).

Katere besede bi lahko tvoril iz danih prvotnih besed? Zapiši vsaj eno besedo za vsak primer.

živ 
skrb
šola
gib 
dolg
obleka

Katere besede so v odgovoru pasje inštruktorice nastale iz drugih besed oz. besednih zvez? Izberi jih.

Besede, ki nastanejo iz drugih besed, imenujemo drugotne/tvorjene (gibanje, povodec, štirinožec). Pri tvorjenju si pomagamo z besedno zvezo, npr. ta, ki govori -> govorec.

Katere besede lahko tvoriš iz danih besednih zvez? Pomagaj si z besedilom in jih zapiši.

tak, ki je od psa pasji ta, ki je strokoven
strokovnjak
to, da gibamo
gibanje ta, ki ima štiri noge
štirinožec
to, s čimer vodimo
povodec tak, ki je podoben človeku
počlovečen
<NAZAJ
>NAPREJ83/547