Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Iz katerih besednih zvez so nastale naslednje tvorjenke? Poveži pare.

{majhna_obleka;tak,_ki_se_prilagaja;tak,_ki_ima_kratko_dlako;ta,_ki_spremlja;to,_da_se_šola;ta,_ki_posluša} oblekica
{tak,_ki_se_prilagaja;tak,_ki_ima_kratko_dlako;ta,_ki_spremlja;to,_da_se_šola;ta,_ki_posluša;majhna_obleka} prilagodljiv
{tak,_ki_ima_kratko_dlako;ta,_ki_spremlja;to,_da_se_šola;ta,_ki_posluša;majhna_obleka;tak,_ki_se_prilagaja} kratkodlak
{ta,_ki_spremlja;to,_da_se_šola;ta,_ki_posluša;majhna_obleka;tak,_ki_se_prilagaja;tak,_ki_ima_kratko_dlako} spremljevalec
{to,_da_se_šola;ta,_ki_posluša;majhna_obleka;tak,_ki_se_prilagaja;tak,_ki_ima_kratko_dlako;ta,_ki_spremlja} šolanje
{ta,_ki_posluša;majhna_obleka;tak,_ki_se_prilagaja;tak,_ki_ima_kratko_dlako;ta,_ki_spremlja;to,_da_se_šola} poslušalec

Katere besedne zveze so podlaga navedenim tvorjenkam? Zapiši jih.   

tujina
{to_kar_je_na_tujem;to,_da_je_tuje}
duševen
tak,_ki_ima_dušo
ljubljenec
ta,_ki_je_ljubljen
inštruktorica
ta,_ki_inštruira

Kako si sestavil besedno zvezo, iz katere je nastala tvorjenka? Odgovori.

Preberi tvorjenke.

 inštruktorica  
strokovnjak 
 ljubiteljica 
lastnik 
poslušalec   spremljevalec 

Kaj je skupno navedenim tvorjenkam? Izberi pravilne odgovore.

Tvorjenke so {samostalniki;pridevniki} .   
Po tvorjenkah se vprašamo {kdo;kaj} .    
Izražajo {vršilca_dejanja;dejanje} .

Ali poznaš še sam podobne tvorjenke, ki poimenujejo, izražajo vršilca dejanja? Zapiši vsaj tri tovrstne tvorjenke.

S katerimi tvorjenkami lahko opišeš lastnike in nasprotnike psov? Dopiši tvorjenke.

ta, ki je ljubosumen
ljubosumnež
ta, ki ni prijazen
neprijaznež
ta, ki je vztrajen
vztrajnež
ta, ki ni dosleden
nedoslednež

V katerem besedilu bi zapisane tvorjenke za izbranega lastnika psa lahko uporabil? Izberi pravilne odgovore.

V intervjuju. V opisu osebe. V opravičilu.
V oznaki osebe. V potopisu. V nasvetu strokovnjaka.
<NAZAJ
>NAPREJ84/547