Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Besede, ki niso nastale iz drugih besed, so prvotne/netvorjene. Sestavljene so iz korena (npr. let-) in končnice (-o). Besede, ki nastanejo iz drugih besed, imenujemo drugotne/tvorjene (gibanje, povodec, štirinožec). Vedo o tvorjenju besed imenujemo besedotvorje.

Prednost pri pisanju in govorjenju naj imajo slovenske tvorjenke (gledališče) in ne tujke (teater). Iz prvotnih oz. netvorjenih besed lahko tvorimo številne nove besede ter z njimi izražamo različne pomene ali pomenske odtenke (cvet – cvetica, cvetličarna; igra – igralec, igrišče; piti – popiti, izpiti), kar jezik bogati.

Tvorjenke izražajo več pomenov. Pri tvorjenju si pomagamo z besednimi zvezami, ki opisujejo pomen nove besede.

pomen

primer

dejanje

to, da odgovarjamo -> odgovornost

vršilec dejanja

ta, ki spremlja -> spremljevalec

mesto, kraj dejanja

to, kjer vadimo -> vadišče

predmet, sredstvo dejanja

to, s čimer krtačimo -> krtača

lastnost

tak, ki trmari -> trmast

tak, ki je iz Slovenije -> slovenski

tak, ki je od mame -> mamin

majhno, skupno

majhen pes -> psiček

veliko grozdov -> grozdje

Pomene tvorjenkam včasih težje enoznačno določimo, saj se med seboj prekrivajo, tako npr. majhen fant –> fantek pomeni majhno, hkrati pa je tudi vršilec dejanja, majhna hiša -> hišica pa ob majhnem pomeni tudi mesto, kraj dejanja ipd.

Kako tvorimo besede iz iste besedne družine? Oglej si preglednice.
a)

dom

domov

dom

doma

dom

doma

 

domovina

 

domač

 

domač

 

domovinstvo

 

domačen

 

domačija

 

 

 

domačnost

 

domačijski

 

 

 

domačnosten

 

 

b) pisati – napisati, podpisati, predpisati, pripisati, odpisati, opisati, nadpisati

c) ljub – poljub, poljubiti, poljubljati, domoljub, redoljub, ljubljenček

Poskusi še sam tvoriti besede po enem izmed zgornjih zgledov.

Sedaj pa kritično presodi, kako dobro si usvojil cilje tega poglavja.


Razmisli in naredi načrt, kako bi lahko svoje znanje dopolnil, izboljšal.

<NAZAJ
>NAPREJ87/547