Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ponovno preberi prvi odstavek. Čemu je avtorica pred odgovore Žiga Valentiča dodala še prvi odstavek? Odgovori.

Kaj v besedilu pomeni, da je ameriški Nashville »meka countryja«? Odgovori.

S katerimi značilnostmi krajev Žiga Valentič utemeljuje svojo izbiro potovanj? Označi ustrezna okenca.

Značilnosti Bela krajina Nashville Peru
prijaznost domačinovlepa naravakulinarikaglasbaKoliko odstavkov ima besedilo? Dopolni poved.

Besedilo ima {štiri;4} odstavke.

Iz prvega odstavka izpiši osebne glagolske oblike. Zapiši jih v okenca.

dela je_izšel se_je_uvrstil

Kako je sestavljen prvi odstavek? Dopolni razpredelnico.

1. odstavek
število povedi
{2;dve} število stavkov
{3;tri}

Katera poved v prvem odstavku je enostavčna in katera dvostavčna? Označi ju z ustreznima barvama.

Žiga Valetič dela kot publicist na področju popularne kulture, grafični oblikovalec, prevajalec in pisatelj. Pri založbi Mladinska knjiga je pravkar izšel njegov novi roman Optimisti v nebesih, s katerim se je uvrstil med štiri nominirance na natečaju Modra ptica.

Izberi barvo: enostavčna poved dvostavčna poved

V tretjem odstavku poišči večstavčno poved – poved, ki ima več kot dva stavka. Označi jo.

Povedi, ki so sestavljene iz dveh ali več stavkov, imenujemo zložene povedi.

Ali v besedilu prevladujejo enostavčne ali zložene povedi? Dopolni poved.

V besedilu prevladujejo zložene povedi.
<NAZAJ
>NAPREJ129/547