Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Preberi povedi iz besedila. Katero vrsto podatka vsebujejo? Pred vsako poved vpiši ustrezno številko.

{1 – čas;Del povedi izraža čas pove, da dogodka v povedi potekata hkrati.} {2 – pogoj;Del povedi izraža pogoj, pod katerim bi se se kaj zgodilo.} {3 – stopnjevanje;Drugi del povedi poudari stopnjevanost lastnosti/dogodka.} {4 – izbira med dvema možnostma;Izraža izbiro med dvema možnostma, med katerimi izbiramo.}

1 Ko nas gostijo, je hrane in pijače vedno preveč.
4 Morda bi domov prinesel tudi nekaj pripomočkov za kitaro ali kupil celo kakšen manjši inštrument.
2 Če bi lahko prosto izbral izlet za konec tedna, bi si privoščil obisk ameriškega glasbenega mesta Nashville.
3 Mesto ni samo meka countryja, ampak tam živi kar nekaj odličnih rockerjev.

Zložene povedi izražajo različna pomenska (logična) razmerja.

Preberi zloženo (dvostavčno) poved iz besedila.

 1. stavek
 2. stavek
 Ker ima kronične težave s križem,
 ne bo delal v vinogradu.

Katera dva dogodka/stanji je pisec izrazil v povedi? V povedi označi osebni glagolski obliki, s katerima sta dogodka/stanji izražena.

Kateri stavek predstavlja zaokroženo celoto in bi lahko stal kot samostojna poved? Označi ga.

Vprašaj se po drugem stavku v povedi. Vprašalno poved zapiši v prazno okence.

S katerim podatkom prvi stavek dopolnjuje drugega? Označi pravilni odgovor.

S podatkom o
posledici. vzroku. načinu. pogoju.

V kakšnem odnosu sta torej stavka v navedeni povedi? Dopolni poved.

Stavka sta si med seboj {neenakovredna;enakovredna} , saj {prvi;drugi} stavek dopolnjuje {drugega;prvega} .

Zložene (dvostavčne) povedi se med seboj razlikujejo tudi po tem, ali sta stavka med seboj v enakovrednem ali neenakovrednem odnosu.

<NAZAJ
>NAPREJ130/547