Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Števnik

Koliko denarja je dvignil lastnik računa? Zapiši z besedo.

Šeststo_petintrideset evrov.

Poslušaj besedilo.

Kako zapišemo števila z besedo? S pomočjo slišanega posnetka zapiši manjkajoče števnike. Za lažji zapis lahko posnetek ustaviš.

Vsak mesec na naš naslov Celovška cesta {šestnajst} pride vsaj {deset} položnic. Račun za vodo, elektriko, mobitel, skupni znesek za plačilo znaša nekaj več kot {tristo_petdeset} evrov. Nekaj računov moramo plačati do {petnajstega} datuma v mesecu, druge pa do {dvajsetega} . V našem kraju so {trije} kraji, kjer lahko opravimo plačilo; {prvi} je banka, {drugi} pošta in {tretji} nakupovalno središče. Račun za mobitel plačam sam, ni veliko, samo okoli {devetnajst} evrov na mesec, poravnam ga kar na banki, ki je od nas oddaljena samo {tristo} metrov.

Kakšen je zapis s številko? Iz prejšnjega besedila zaporedno izpiši vsa števila, po katerih se vprašamo z vprašalnico kateri/a/o.

{15.}       {20.}        {1.}        {2.}        {3.}

Kako si jih zapisal? Odgovori.

Kako se imenujejo ti števniki? Izberi pravilni odgovor.

Kolikšni. Glavni. Količinski. Vrstilni. Vrstni.

Kaj manjka? Manjkajoče besede zapiši v prazne prostore.

Besede, s katerimi štejemo, so {števniki} . Ločimo glavne in {vrstilne} števnike. {Glavne} prepoznamo tako, da se po njih vprašamo z vprašalnico koliko in izražajo {količino} . Vse dele pišemo narazen, razen številk od 1 do 99 in stotic. Po vrstilnih števnikih pa se vprašamo z vprašalnico {kateri} , izražajo mesto v {vrsti} oziroma položaj nečesa. Vrstilne števnike vedno zapisujemo z {eno} besedo, če pa jih zapišemo s številko, za njo postavimo {piko} .

Kam spadajo navedeni števniki? Ustrezno razvrsti števnike, kamor spadajo.

103. peti trije sedemindvajsetega 25 99. 63 sedemnajst 2014 15. milijonti petindevetdeset

Vrstilni

Glavni

<NAZAJ
>NAPREJ308/547