Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Obrazci so uradovalna besedila, že pripravljeni formularji, kamor vpišemo svoje podatke. Mednje uvrščamo: poštne nakaznice, potrdila o poslanih pošiljkah, dvižne in vložne listke, položnice, naročilnice na revije, različna potrdila in pooblastila in druge obrazce za opravljanje določenih storitev. Najdemo jih v večini javnih ustanov, kot so pošte, banke, upravne enote, občine, in tudi na spletu (spletne banke, strani za spletno naročanje …).

Pri njihovem izpolnjevanju moramo upoštevati navodila, običajno jih izpolnjujemo z velikimi tiskanimi črkami (verzalkami). Da so veljavni, jih moramo podpisati, prav tako mora svoj podpis in žig dodati uslužbenec.

Danes je vse pogostejša uporaba spletne banke. Za njeno uporabo moramo najprej na banki pridobiti digitalno potrdilo in geslo, s katerima lahko dostopamo do osebnega računa. Tako lahko sami urejamo plačila in nakazujemo denar na druge računa.

Števniki so besede, s katerimi štejemo. Poznamo glavne in vrstilne števnike.  Po glavnih se vprašamo z vprašalnico koliko in izražajo količino. Vse dele pišemo narazen, razen številk od 1 do 99 in stotic.

Po vrstilnih števnikih pa se vprašamo z vprašalnico kateri. Izražajo mesto v vrsti oziroma položaj nečesa. Vrstilne števnike vedno zapisujemo z eno besedo, če pa jih zapišemo s številko, za njo napravimo piko.

Sedaj pa kritično presodi, kako dobro si usvojil cilje tega poglavja.

Razmisli in naredi načrt, kako bi lahko svoje znanje dopolnil, izboljšal.

<NAZAJ
>NAPREJ309/547