Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Moderna

Kako so imena književnih obdobij povezana s temeljnimi značilnostmi obdobij? Ustrezno poveži.

reformacija
{preoblikovanje/preureditev_cerkve;poudarjanje_moči_razuma,_razsvetljenega_duha;poudarjanje_čustev;predstavljanje_stvarnosti/resničnosti;nanašajoča_se_na_novejši_čas,_sedanjost}
razsvetljenstvo
{poudarjanje_moči_razuma,_razsvetljenega_duha;poudarjanje_čustev;predstavljanje_stvarnosti/resničnosti;nanašajoča_se_na_novejši_čas,_sedanjost;preoblikovanje/preureditev_cerkve}
romantika
{poudarjanje_čustev;predstavljanje_stvarnosti/resničnosti;nanašajoča_se_na_novejši_čas,_sedanjost;preoblikovanje/preureditev_cerkve;poudarjanje_moči_razuma,_razsvetljenega_duha}
realizem
{predstavljanje_stvarnosti/resničnosti;nanašajoča_se_na_novejši_čas,_sedanjost;preoblikovanje/preureditev_cerkve;poudarjanje_moči_razuma,_razsvetljenega_duha;poudarjanje_čustev}
sodobna književnost
{nanašajoča_se_na_novejši_čas,_sedanjost;preoblikovanje/preureditev_cerkve;poudarjanje_moči_razuma,_razsvetljenega_duha;poudarjanje_čustev;predstavljanje_stvarnosti/resničnosti}

Kaj izraža ime moderna? Označi pravilna odgovora.

Začetek in konec nekega književnega obdobja običajno zaznamuje kateri izmed pomembnejših zgodovinskih dogodkov ali izid katerega izmed  književnih del. Tako je tudi v obdobju moderna.

Kdaj se je moderna začela? Preberi, kaj je značilno za leto, ki označuje začetek moderne, in vpiši letnico.

Moderna se je začela leta 1899 .

Katera dogodka sta zaznamovala začetek književnega obdobja moderna? Izberi ustrezna dogodka.

Izid Cankarjeve zbirke.
Izid 1. slov. pravopisa.
Izid Gregorčičeve zbirke.
Izid Župančičeve zbirke.
<NAZAJ
>NAPREJ445/547