Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Dela v obdobju moderna druži nekaj skupnih točk, ki so jih slovenski predstavniki moderne prevzeli iz drugih svetovnih književnosti, pa tudi iz slikarstva.

V moderni ločimo 4 temeljne smeri oz. tokove: simbolizem, impresionizem, dekadenco in novo romantiko.

O zadnjem si nekaj malega že izvedel, o dekadenci boste več govorili na višjih stopnjah šolanja, tu pa lahko spoznaš nekaj več o impresionizmu in simbolizmu.

Kaj predstavlja spodnji znak? Odgovori.

To veš le ti ali večina ljudi na svetu? Zakaj? Odgovori.

Simboli so pomembno sredstvo pesniškega izražanja tudi v književnosti. Simbol je predmet, konkreten  pojav ali dogodek, ki ima poleg osnovnega, konkretnega pomena tudi globlji pomen in smisel (npr. oljčna vejica je simbol miru, Odisejeva Penelopa je simbol zveste žene, labod je simbol pesnika, v Cankarjevih delih je klanec simbol za revščino …). Take globlje pomene so iskali ustvarjalci v moderni v okviru smeri simbolizem.

Oglej si slikarska dela Riharda Jakopiča, ki so nastala v času moderne.

Kaj velja za zgornje slike? Izberi ustrezne odgovore.

Podobno so trenutne vtise (dogajanja v naravi in v sebi) skušali v svojih delih zajeti tudi impresionisti. Preberi eno od impresionističnih pesmi in označi v njej vse vtise iz narave in prenos le-teh na lirski subjekt.

Josip Murn Aleksandrov: Trenutek

Tam v daljavi, ne ve se, kam ptič leti,
tam v nižavi, ne ve se, kam se spusti
na skrivaj;
tako v duši lepi trenutek zbeži
in ne vemo, kam, kje se zbudi
še kedaj.
<NAZAJ
>NAPREJ447/547