Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
7.

Kateri tok, značilen za moderno, zaznaš v pesmi? Izberi pravilni odgovor.

Impresionizem. Simbolizem. Nova romantika. Dekadenca.
8.

Katere  književne vrste so pisali predstavniki moderne? Pri vsaki fotografiji napiši ime in priimek književnika in izberi književne vrste, ki jih je pisal.


Ivan Cankar
{pesništvo,_pripovedništvo,_dramatika;pesništvo;pripovedništvo;dramatika;pesništvo,_pripovedništvo;pesništvo,_dramatika;pripovedništvo,_dramatika}
  Dragotin Kette
{pesništvo,_pripovedništvo;pesništvo;pripovedništvo;pesništvo,_pripovedništvo,_dramatika;dramatika;pesništvo,_dramatika;pripovedništvo,_dramatika}

Josip Murn Aleksandrov
{pesništvo;pripovedništvo;pesništvo,_pripovedništvo,_dramatika;dramatika;pesništvo,_pripovedništvo;pesništvo,_dramatika;pripovedništvo,_dramatika}

Oton Župančič
{pesništvo,_dramatika;pesništvo;pripovedništvo;pesništvo,_pripovedništvo,_dramatika;dramatika;pesništvo,_pripovedništvo;pripovedništvo,_dramatika}
9.

Kaj  veš o moderni? Napiši strokovno besedilo in vanj vključi:
  • čas moderne,
  • značilnosti moderne,
  • glavne štiri predstavnike moderne,
  • po eno književno delo vsakega od predstavnikov, ki si ga prebral,
  • svoje mnenje o moderni v primerjavi z ostalimi književnimi obdobji.

10.

Pred tabo je še ena naloga tvorjenja. Izberi eno od ponujenih dveh možnosti:
  • Napiši fiktivni (izmišljeni) intervju z enim od predstavnikov moderne. Književnika sprašuj o njegovem življenju, delu (lahko tudi o delu, ki si ga sam prebral), obdobju in sodobnikih … in zabeleži njegove odgovore.
  • Za sošolce pripravi spletno anketo o moderni, njenih predstavnikih in njihovih delih. S pomočjo računalnika analiziraj odgovore in izsledke ankete v obliki različnih prikazov predstavi v govornem nastopu.

<NAZAJ
>NAPREJ450/547