Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Preberi besedilo.

Josip Murn Aleksandrov: V daljavi

V daljavi motni
glej, zvezda se žari,
glej, zvezda se žari,
bledi in rumeni.

V poljani tihi,
glej, reka se srebri,
glej, reka se srebri
in v črno noč hiti.

V človeškem srcu,
čuj, nade se rode,
kot zvezda so svetle,
kot reka odhite.

2.

Kaj  veš o besedilu? Dopolni povedi.

Avtor besedila je znan, torej ne moremo reči, da je besedilo po izvoru ljudsko .
Nastalo je v književnem obdobju z imenom nova romantika oz. moderna .
To je pesem, napisana v treh kvartinah oz. štirivrstičnicah .
3.

Ali  bi pesem V daljavi lahko uvrstil k moderni, če ne bi poznal imena njenega avtorja? Pozoren bodi na to, če opaziš katerega od tokov/smeri moderne. Odgovor ustno utemelji.

4.

Pesem V daljavi je po vsebini dvodelna. Kje se pesem vsebinsko lomi? Kaj je povedano v prvem in kaj v drugem delu? Odgovora napiši.

5.

Ali sta prvi in drugi del vsebinsko med seboj povezana? Izberi pravilni odgovor.

6.

V moderni so uporabljali tudi precej simbolov. Ali ga najdeš v odlomku iz Župančičeve pesmi Ti skrivnostni moj cvet? Kaj ta simbol predstavlja? Odgovora napiši.

<NAZAJ
>NAPREJ449/547