Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ali se besede rimajo v kvartinah? Kaj lahko rečeš o rimi v sonetu Pes? Zapiši odgovor.

Koliko zlogov sestavlja posamezni verz? Preštej zloge in navpično črtico odloži tja, kjer meniš, da se zlog zaključi. V okvirček vpiši število zlogov.

Zvezde ti bodo padle na glavo,
čuden si. Pusti to konzervno
škatlo na miru. Pes! Tako si čuden!

1. verz
{10;deset} 2. verz
{9;devet}
3. verz
{11;enajst}

Je takšna razporeditev zlogov tudi v Prešernovem sonetu Apel in čevljar? Preberi Prešernov sonet in odgovori.

Šalamun in sodobno pesništvo

Šalamun je leta 1966 s pesniško zbirko Poker (1966) postavil prelomnico v slovenski poeziji. V pesništvu je namreč razdrl vse, kar je bilo tradicionalnega:
  • ukinil je višji, estetski pomen pesništva,
  • pesniški jezik več ni privzdignjen, ampak vsakdanji, lahko bi rekli nepesniški,
  • uporabljal je svobodni verz,
  • opustil je tradicionalno metriko (stopice),
  • poezija postane igra – čustveno celovitost pesmi je nadomestil z otroško radoživo igro z besedami, pojmi, oblikami, podobami …
  • predvsem pa je večplastna in večpomenska.

V katero književno obdobje uvrščamo Tomaža Šalamuna? Izberi pravilni odgovor.

<NAZAJ
>NAPREJ505/547