Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
5.

Postavi se v vlogo psa. Kaj bi želel sporočiti mimoidočemu? Napiši pesem ali neuradno pismo in izpostavi:
  • svoj odnos do mimoidočega, ki te opazuje,
  • svoje stanje in občutke, ki te ob tem prevzemajo,
  • uporabi tudi dialog / monolog.

6.

Pesem pretvori v dramsko besedilo. Vključi tudi didaskalije. Prizor lahko s sošolci odigraš pri pouku. Pomagaš si lahko z napotki v namigu.

7.

Preberi še besedilo o kraškem ovčarju.

O kom ali o čem predvsem govori besedilo? Odgovori.

Kaj o besedilu drži? Izberi drži, če je trditev pravilna, in ne drži, če je napačna.

Trditev Drži Ne drži
Besedilo ima praktičen namen.


Besedilo ima predvsem estetski pomen.


Besedilo je zasnovano na podlagi domišljije.


Besedilo je enopomensko.


Besedilo vsebuje preverljive podatke


Besedilo ima več možnih razlag.


Kako imenujemo besedilo z zgoraj navedenimi značilnostmi? Odgovor vpiši v okvirček.

Neumetnostno besedilo.

Kako pa imenujemo besedilo, katerega značilnosti najdeš v stolpcu Ne drži? Odgovor vpiši v okvirček.

Umetnostno besedilo.
<NAZAJ
>NAPREJ508/547