Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
8.

Še enkrat preberi Šalamunovo pesem Pes in besedilo Kraški ovčar ter reši naloge.

Kaj lahko rečeš o enem in drugem psu? Odgovori.

9.

Katere trditve o prebranih besedilih so pravilne in katere napačne? Črko P povleci k pravilnim trditvam, črko N pa k napačnim.

Besedilo o kraškem ovčarju je subjektivno.
Pesem Pes govori o točno določenem psu.
Pesem Pes se približuje stvarnemu, nepesniškemu opisu.
Avtor govori o kraškem ovčarju na ironičen, posmehljiv način.
Obe besedili vsebujeta opis psa.

P N

10.

Primerjaj pesem Pes z besedilom Kraški ovčar. V besedilu, ki naj obsegala vsaj 6 povedi, izpostavi 3 razlike in 1 podobnost.

11.

Kateri avtorji so sodobniki Tomaža Šalamuna? Povleci jih v ustrezni okvirček.

Desa Muck Niko Grafenauer Janja Vidmar Andrej Rozman Roza Feri Lainšček Saša Vegri Slavko Pregl Srečko Kosovel Zofka Kveder Fran Milčinski

JE SODOBNIK

NI SODOBNIK

<NAZAJ
>NAPREJ509/547