Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kateri del besedila nakazuje, da je bila v vrečki dragocenost? Označi v besedilu. 

Kaj bi ti storil na njihovem mestu, če bi bilo v vrečki kaj vrednejšega? Razmisli in odgovori.

Preberi poved.

»To bi bila prava bombaje veselo plosknila Tina.

Katera besedna zveza je zaznamovana? Označi jo in napiši, kako se imenuje zvrst jezika, kamor spada.

{Sleng}

Kako bi se glasila poved z nezaznamovano besedo/besedno zvezo? Zapiši jo.

V katero zvrst oz. vrsto bi uvrstil delo, iz katerega je odlomek? Odgovori.

Kje v besedilu lahko opaziš najbolj izrazit odmik od realističnega razvoja zgodbe? Označi del besedila, ki govori o tem.

Katera tema (glede na prebrani odlomek) prevladuje v Trnovski mafiji? Izberi pravilni odgovor.

Ljubezenska. Psihološka. Pustolovska. Poučna.

Ali trditve držijo? Izberi drži, če je trditev pravilna, in ne drži, če je napačna.

Kaj manjka? Dopolni povedi z manjkajočimi besedami.

Delo Trnovska mafija je {mladinski} pustolovski roman, v katerem glavne osebe najdejo stare zemljevide rovov pod Ljubljanskim gradom in se jih odločijo raziskati, če bi slučajno našli kakšen lonec pozabljenih cekinov. V romanu najdemo tudi ljubezensko temo in prvine fantastičnosti. Jezik je zelo razgiban, preprost, opazimo tudi prvine slenga, to je {zvrst_jezika} , ki jo mladi uporabljajo za medsebojno komunikacijo. Kljub temu da prevladujejo {dialogi;dvogovori} (pogovori med glavnimi osebami), besedilo ni {dramsko} .

<NAZAJ
>NAPREJ523/547