Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
5.

Kaj pomenijo naslednje besedne zveze? Zapiši jim (nezaznamovane) sopomenske izraze.

pokati od zavisti
pokati od smeha
važiti se
višji cilj

6.

Kje je primera? Označi jo v besedilu.

Posedli so po kupih usute zemlje v naslednji podzemni sobici in uživali kot muhe na marmeladi.

»Če samo pomislimo, da večina Ljubljančanov, kaj šele drugih Slovencev, sploh ne ve, kaj vse se skriva v hribu prav na sredi mesta,« se je tudi Tina prepustila evforični zasanjanosti.

Katera izmed stalnih besednih zvez ima enak pomen? Izberi pravilni odgovor.

7.

Na katerega izmed romanov te spomni kratka vsebina Trnovske mafije? Odgovori in pojasni, zakaj.

8.

Katera izmed spodnjih del so mladinski romani? Označi jih.

9.

Kako bi odlomek uprizoril na gledališkem odru? Izberi si del besedila in ga pretvori v dramskega. Pri zapisu bodi pozoren na značilnosti, ki jih ima tovrstno besedilo.

<NAZAJ
>NAPREJ526/547