Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vzgon je po velikosti enak teži izpodrinjene tekočine

Nadaljujmo z obravnavo poskusa z jajcem. V primeru, ko je jajce potonilo, je bila teža jajca večja od vzgona.

Kaj lahko poveš o teži jajca v primerjavi s težo vode, ki bi nadomestila prostornino jajca?

S soljenjem vode se je povečal vzgon na jajce, ki je v nekem trenutku lebdelo. Takrat je bila teža jajca enaka vzgonu.

Primerjaj težo jajca s težo tekočine, ki jo je izpodrinilo.

Ob koncu poskusa je bila slanost vode tolikšna, da je del jajca pogledal iz vode. Jajce je izpodrinilo manjšo količino vode, kot je prostornina jajca.

Ali znaš tudi v tem primeru napovedati, kolikšna je teža jajca v primerjavi s težo izpodrinjene slane vode?

Spoznali smo, da je v primeru, ko jajce lebdi v vodi oziroma plava na njeni gladini, teža izpodrinjene tekočine enaka teži jajca. Ker vemo, da je v tem primeru vzgon po velikosti enak teži, lahko sklepamo, da je vzgon po velikosti enak teži izpodrinjene tekočine.
 
 Jajce je lebdelo.
 Jajce je plavalo.

Vzgon lahko zapišemo kot:

$F_{vzg} = \rho\cdot V$,

kjer je $\rho$ specifična teža tekočine in $V$ prostornina potopljenega dela telesa.

Razmisli

Zakaj je plavajoče jajce izpodrinilo manj vode?

<NAZAJ
>NAPREJ243/260