Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Računanje vzgona

Kaj se zgodi z zamaškom iz plute v vodi? Označi pravilen odgovor.

Vzemimo $16\;\rm{cm}^3$ velik plutovinast zamašek. V vodi se ga potopi ena četrtina. Določili bomo velikost vzgona, ki deluje nanj.

Zamašek je izpodrinil $4\;\rm{cm}^3$ vode, kar je četrtina njegove prostornine. Ker poznamo težo $1\;\rm{cm}^3$ vode, ki znaša $10\;\rm{N}$, lahko enostavno določimo težo izpodrinjene vode, ki je enaka vzgonu.
Odgovor: Velikost vzgona na zamašek v vodi znaša $0,04\;\rm{N}$. 

Sedaj ko poznaš velikost vzgona na zamašek, lahko preprosto določiš njegovo težo.

Teža plutovinastega zamaška znaša 0,04 $\;\rm{N}$, saj je enaka velikosti vzgona .

Z enakim premislekom kot prej reši tudi naslednjo nalogo.

Naloga 1

V vodnjak smo spustili kamen s prostornino $0,2\;\rm{dm}^3$3 in gostoto $2600 \;\rm{kg}/\rm{m}^3$. Zanima nas velikost vzgona na kamen. Ustrezno dopolni povedi.

Velikost vzgona na kamen v vodi znaša 2 $\;\rm{N}$ .

Naloga 2

V kozarec vode smo spustili stekleno kroglico z gostoto $2200 \;\rm{kg}/\rm{m}^3$ s prostornino $0,9 \;\rm{cm}^3$.

a) Določi težo kroglice. Rezultat zapiši na dve decimalni mesti natančno.

b) Določi velikost vzgona na kroglico.

Ustrezno dopolni odgovora.

a) Teža kroglice znaša 0,02 $\;\rm{N}$ .

b) Velikost vzgona na kroglico znaša 0,009 $\;\rm{N}$.

<NAZAJ
>NAPREJ246/260