Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Z globino tlak v mirujoči tekočini narašča, kar povzroči rezultanto sil, ki deluje na telo v navpični smeri navzgor in jo imenujemo vzgon. Zaradi vzgona imamo občutek, da smo pri plavanju lažji.

Pri plavajočih telesih lahko z merjenjem teže izpodrinjene tekočine in ravnovesja sil ugotovimo, da je vzgon po velikosti enak teži izpodrinjene tekočine.


   $F_g = F_{vzg}$

Enako ugotovimo tudi pri telesih, ki v tekočini potonejo, če vzgon izmerimo s silomerom. Telesu, pripetem na silomer, odčitamo težo na zraku in v tekočini. Razlika med izmerjenima vrednostma je enaka vzgonu ali teži izpodrinjene tekočine.

Vzgon lahko zapišemo kot:

$F_{vzg} = \rho\cdot V$,

kjer je $\rho$ specifična teža tekočine in $V$ prostornina potopljenega dela telesa.

Velikost vzgona je odvisna od gostote tekočine, v katero potapljamo telo. Tako nam višina potopljenega dela telesa pomaga primerjati gostote različnih tekočin. Na ta način deluje areometer, preprost merilnik gostote tekočin, ki si ga lahko izdelamo tudi sami.

<NAZAJ
>NAPREJ248/260