Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Razstavljanje v nevzporednih smereh

Oglejmo si, kako silo nadomestimo z dvema nevzporednima silama. Utež za $100\;\rm{g}$ najprej obesimo na en silomer. Silomer pokaže silo $1\;\rm{N}$. Nato silomer nadomestimo z dvema nevzporednima silomeroma. V prvem primeru sta silomera obešena simetrično, v drugem pa nesimetrično.
 
Na spodnjih slikah si oglej, kako se glede na usmerjenost silomerov spreminjata sili, ki delujeta na posamezni silomer.

Sta sili, ki nadomestita prvotno silo, enako ali različno veliki?

Utež visi na dveh nevzporednih vrvicah. Določimo sili, s katerima vrvici delujeta na utež. Najprej narišimo silo $F_n$, ki uravnoveša težo uteži in predstavlja rezultanto sil v obeh vrvicah. To velja, ker utež miruje in je vsota sil nanjo enaka nič. Nato s pomočjo rezultante sil v vrvicah $F_n$ določimo silo v posamezni vrvici.

Iz krajišča sile $F_n$ narišimo vzporednici vrvicama. Sili $F_1$ in $F_2$ sta tedaj stranici v nastalem paralelogramu. Silo $F_n$ smo razstavili na dve sili.
 
Sili, s katerima sta napeti vrvici, smo dobili s pomočjo paralelogramskega pravila za seštevanje sil. Tako je vektorska vsota sil $F_1$ in $F_2$ enaka:

$\overset{\rightharpoonup}{F_n} = \overset{\rightharpoonup}{F_1} + \overset{\rightharpoonup}{F_2}$

<NAZAJ
>NAPREJ158/260