Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Oglejmo si še, kako je velikost dinamične komponente teže odvisna od naklona oziroma strmine klanca. Z drsnikom spreminjaj naklon klanca in opazuj spreminjanje velikosti dinamične in statične komponente sile teže.

 
Kaj se dogaja s statično in dinamično komponento sile teže, ko se spreminja naklon klanca?

Pri katerem naklonu klanca sta dinamična in statična komponenta teže enako veliki?

Zgled

Luč je obešena na vrveh, kot je prikazano. S kolikšnima silama sta napeti vrvi, če je teža luči $40\;\rm{N}$?

Najprej v merilu narišemo silo teže luči (recimo $1\,\rm{cm} \dots 20\,\rm{N})$. Nato narišemo pomožno silo $F_n$, ki je nasprotno enaka teži luči, saj luč miruje in je vsota sil nanjo enaka nič. Konstruiramo paralelogram tako, da narišemo vzporednici vrvem skozi krajišče sile $F_n$.
Sedaj lahko narišemo sili s katerima vrvi delujeta na luč oziroma sili, s katerima sta napeti vrvi. Sili sta komponenti sile $F_n$, saj velja:
$\overset{\rightharpoonup}{F_n} = \overset{\rightharpoonup}{F_1} + \overset{\rightharpoonup}{F_2}$ 

Izmerimo dolžini vektorjev in glede na merilo določimo njune vrednosti. Leva vrv vleče luč s silo $30\;\rm{N}$, desna pa s silo $50\;\rm{N}$. 

<NAZAJ
>NAPREJ161/260