Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Sile na klancu

Si kdaj opazoval delavce, kako so si pomagali s klancem iz desk pri nalaganju težkih bremen na tovornjak? 

Zakaj je sode na tovornjak lažje potiskati po deskah (klancu) kot pa jih dvigati navpično na tovornjak?

Da bomo lažje razumeli, zakaj je potiskanje po klancu lažje kot navpično dviganje, narišimo telo na klancu in narišimo vektor, ki predstavlja njegovo težo.
 
Za primer na klanec postavimo opeko. Težo opeke rišemo iz težišča in jo usmerimo navzdol, proti središču Zemlje.

Silo teže bomo razstavili na dve sili, podobno kot smo razstavili rezultanto sil v vrvicah na dve sili, s katero sta delovali vrvici na utež. V tem primeru bomo eno silo usmerili vzporedno s klancem, drugo pa pravokotno na klanec.

Komponento sile teže vzdolž klanca imenujemo dinamična komponenta teže, označili smo jo s $F_d$. Komponento teže, ki je pravokotna na klanec, pa imenujemo statična komponenta teže in smo jo označili s $F_s$. Pri potiskanju bremen po klancu navzgor moramo premagovati le dinamično komponento teže, ki pa je pri blagih klancih bistveno manjša od cele teže. Potiskanje bremen po klancu je tako vedno lažje kot navpično dviganje bremen.

<NAZAJ
>NAPREJ160/260