Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Janezek stoji na klancu z naklonom $20^\circ$. Kolikšni sta dinamična in statična komponenta njegove teže, če tehta $400\;\rm{N}$?

Najprej iz Janezkovega težišča narišimo njegovo težo, ki jo usmerimo navpično navzdol, proti središču Zemlje. Izberimo merilo, recimo $1\;\rm{cm}$ pomeni $100\;\rm{N}$.

Skozi Janezkovo težišče narišimo pravokotnico na klanec in vzporednico s klancem. Skozi krajišče teže povlecimo vzporednici in narišimo paralelogram. Narišimo statično in dinamično komponento Janezkove teže.

Izmerimo velikost vektorjev in določimo velikost komponent Janezkove teže.  Vektor statične komponente meri $3,7\;\rm{cm}$, kar pomeni, da je njena velikost $370\;\rm{N}$. Vektor dinamične komponente pa meri  $1,4\;\rm{cm}$, njena velikost je $140\;\rm{N}$.

Zgled

Opeka miruje na klancu z naklonom $45^\circ$. Katera od komponent njene teže (statična ali dinamična) je večja?

Narišimo klanec z naklonom $45^\circ$ in opeko na tem klancu. Narišimo poljubno veliko silo teže in načrtovalno določimo statično in dinamično komponento. Ugotovimo, da sta pri danem naklonu klanca komponenti enako veliki.

<NAZAJ
>NAPREJ162/260