Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Delovanje enega telesa oziroma ene sile na telo lahko nadomesti delovanje več teles oziroma sil. Rečemo, da silo razstavimo na več sil. Sile, ki nadomestijo delovanje prvotne sile, imenujemo komponente te sile. Njihova vsota je enaka prvotni sili.
To lahko nazorno vidimo, če se postavimo na dve osebni tehtnici hkrati tako, da postavimo eno nogo na vsako od tehtnic. Vsota vrednosti na tehtnicah je v vseh primerih enaka naši teži. 

Sile lahko razstavljamo tudi v poševnih smereh. Kot primer omenimo utež, ki visi na dveh poševnih vrvicah. Rezultanta sil v vrvicah je nasprotno enaka teži in jo lahko razstavimo na sili, s katerima vrvici delujeta na utež. Velikost teh dveh sil je poleg teže uteži odvisna tudi od usmerjenosti posamezne vrvice.

Poseben primer razstavljanja sil predstavlja razstavljanje sile teže telesa na klancu. Iz izkušenj vemo, da je vzpenjanje po klancu lažje, če je naklon manjši oziroma je premikanje bremena po klancu navzgor lažje kot navpično dvigovanje. Vemo zakaj?

Težo telesa na klancu razstavimo na statično komponento, ki je pravokotna na klanec, in dinamično komponento, ki je vzporedna s klancem. Njuna velikost je odvisna od strmine klanca. Dinamična komponenta je tem večja, čim strmejši je klanec, statična pa tem večja, čim položnejši je klanec.

<NAZAJ
>NAPREJ163/260