Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Mihec stoji na dveh tehtnicah tako, da je z vsako nogo na drugi tehtnici. Ena tehtnica kaže $19\, \rm{kg}$. Koliko kaže druga tehtnica, če je Mihceva teža $480\,\rm{N}$? Mihec stoji na tehtnici tako, da sta njegovi nogi postavljeni navpično.

2.

Preberi spodnji odstavek in dopolni del povedi. Vpiši številko.

Konjsko vprego sestavljajo kočija in štirje konji. Konji na kočijo delujejo s skupno silo $4800\;\rm{N}$. Ko vsi konji vlečejo z enako silo v isto smer vzporedno, posamezen konj vleče s silo 1200 $\rm{N}$. Čez nekaj časa se druga dva konja nekoliko utrudita, zato morata prva konja vleči nekoliko bolj. Rezultanta njunih sil je $3000\;\rm{N}$. Rezultanta sil drugih dveh konj je sedaj 1800 $\rm{N}$. Vsak od njiju vleče s silo 900 $\rm{N}$.
3.

Planinec je pri dostopu do gore hodil po strmini z naklonom $10^\circ$, potem se je začel vzpenjati na goro po strmini z naklonom $25^\circ$. Izberi pravilno trditev.

4.

Delavca vlečeta voziček z enako velikima silama vsak v svojo smer (glej sliko). Znana je njuna skupna sila na voziček, ki je $700\,\rm{N}$.

Ali drži naslednja trditev?

Delavca vlečeta za vrv s silo, ki je večja od $350\,\rm{N}$.

Drži. Ne drži. Namig
<NAZAJ
>NAPREJ164/260