Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vremenska dogajanja

Zaradi sprememb temperature in zračnega tlaka se v najnižji plasti atmosfere pojavljajo različni vremenski pojavi, ki omogočajo kroženje vode v naravi.

Gibanje zraka

Gibanje zraka povzročajo tlačne razlike, ki so posledica različne temperature in vlažnosti zraka.

Kje se zrak bolj segreje, na prisojni ali osojni legi?

Topel zrak se zaradi manjše gostote od okoliškega hladnejšega zraka prične dvigati. Na teh območjih je zato manjši tlak, ki povzroči, da začne na to območje pritekati okoliški zrak. S tem nastajajo vetrovi

Na gostoto zraka vpliva tudi vlažnost. Vlažen zrak je redkejši od suhega zraka. Molekule vodne pare so namreč lažje od molekul zraka (dušik, kisik). Vlažen zrak se zato dviga in s seboj odnaša vodno paro.

 

Nastanek oblakov

Vlažen zrak, ki se dviga, postaja redkejši in se ohladi. Med ohlajanjem se molekule vodne pare združijo v kapljice, vodna para kondenzira. Nastale kapljice vidimo kot oblake. V nekaterih oblakih je temperatura tako nizka, da vodne kapljice zamrznejo v majhne kristale.

Če se ozračje dovolj ohladi, lahko vodna para kondenzira tudi ob tleh. Kako imenujemo ta pojav?

Oglej si poskus, ki prikazuje nastanek oblaka v plastenki.

Pojasni pomen močenja plastenke in tleče vžigalice. Zakaj se vodna para kondenzira, ko plastenko stisnemo in na hitro spustimo?

<NAZAJ
>NAPREJ233/260