Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Onesnaževanje ozračja

Sodobna družba uporablja vse več fosilnih goriv, ki pri gorenju v zrak oddajajo strupene pline in prašne delce. Viri onesnaževanja zraka so vse številnejši:

Velike količine škodljivega žveplovega dioksida in dušikovega dioksida, ki nastajajo pri izgorevanju, se vežejo s kisikom in vlago v zraku, pri čemer nastane blaga žveplena in dušikova kislina.

Dež, ki vsebuje razredčene kisline, se imenuje kisli dež in uničuje živo in neživo naravo. Posledice si lahko ogledaš na spodnjih slikah.

Pri izgorevanju fosilnih goriv se v zrak sprošča veliko ogljikovega dioksida, enega izmed toplogrednih plinov.

Ali veš, kaj povzročajo toplogredni plini?

Na spodnjem filmu si lahko ogledaš, kako se je spreminjala temperatura na Zemlji v preteklih letih. Odtenki modre barve označujejo do $-2 \;^\circ\rm{C}$, rdeče pa do $+2\;^\circ\rm{C}$ odklona od dolgoletne povprečne temperature.

<NAZAJ
>NAPREJ236/260