Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Onesnaževanje okolja

Onesnaževanje okolja je posledica različnega delovanja človeka, torej tudi izkoriščanja nekaterih virov energije. Izrazito škodljivo je gorenje fosilnih goriv. Razmisli o tem, kakšen vpliv na okolje ima izkoriščanje posameznih energijskih virov.

Oglej si spodnjo risbo in napiši nekaj dejavnosti, pri katerih prihaja do onesnaževanja okolja. Zapiši nekaj primerov izkoriščanja energijskih virov in posledice, ki ob tem nastajajo.

 

Izpušni plini (smog)

Zlasti v velikih mestih je zrak močno onesnažen zaradi veliko motornih vozil. S pomočjo filtrov za čiščenje izpuha (katalizatorjev), razvoja motorjev z boljšim izgorevanjem in uporabo električnih vozil zmanjšujemo naraščanje onesnaženja.

Razmisli, kako izpušni plini vplivajo na zdravje ljudi. Kakšni pa so posredni vplivi onesnaževanja? (Glej namig na levi strani.)

<NAZAJ
>NAPREJ40/235