Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Obnovljivi viri energije

Zemlja je v notranjosti zelo vroča. Ta (geotermalna) energija je vidna pri izbruhih vulkanov, pri gejzirjih in toplih vrelcih. Toplo vodo koristimo za ogrevanje rastlinjakov in stanovanj ter vode v kopališčih. Energije plimovanja in valovanja morja še ne znamo dobro izkoriščati, zato so tovrstne elektrarne še redke. Največ energije prejme Zemlja s sončnim sevanjem.

Izdelaj miselni vzorec za obnovljive vire energije. Pojasni, zakaj je sončno sevanje tako zelo pomemben vir energije.

Neobnovljivi viri energije

Fosilna goriva (nafta, premog in zemeljski plin) so poleg jedrskega goriva neobnovljivi viri energije. Zaloge fosilnih goriv na Zemlji so omejene. Izdelaj miselni vzorec za neobnovljive vire energije.

Onesnaževanje okolja

Potrebe po energiji so pri sodobnem načinu življenja velike, ker nam različne naprave omogočajo udobje. Za delovanje potrebujejo naprave  energijo v različnih oblikah. Največ naprav deluje na elektriko. Naštej vire energije, ki najbolj onesnažujejo okolje.

Varčevanje z energijo

Obnovljivi viri energije so do okolja in ljudi bolj prijazni, saj ne povzročajo tolikšnega onesnaževanja. Za čistejše okolje in lastno zdravje lahko veliko storimo sami. Predlagaj nekaj ukrepov za zmanjšanje porabe energije in s tem manjše onesnaževanje okolja.

<NAZAJ
>NAPREJ42/235