Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Poveži logične pare.

Fosilna goriva
Nafta
Biomasa
Obnovljivi vir
Obnovljiv vir
Sončno sevanje
Število napačnih: 0
2.

Dim, ki nastaja pri gorenju fosilnih goriv v motorjih, pečeh in termoelektrarnah, močno onesnažuje okolje.

Drži. Ne drži.
3.

Označi obnovljive vire energije:

4.

Preberi spodnji odstavek in dopolni manjkajoče besede.

Vire energije, ki so nam neomejeno na voljo, imenujemo obnovljivi viri energije. Fosilna goriva in jedrsko gorivo uvrščamo med neobnovljive vire energije, ker je njihova zaloga omejena (omejena, neomejena). Izkoriščanje neobnovljivih virov energije bolj kvarno vpliva na okolje kot izkoriščanje obnovljivih virov. Dimni plini, prašni delci in pepel nastajajo pri gorenju premoga v termoelektrarnah. Izpušni plini izhajajo iz bencinskih in dizelskih motorjev ter peči za ogrevanje. Z varčevanjem pri porabi energije prispevamo k manjšemu (večjemu, manjšemu) onesnaževanju okolja. Čistejše okolje je za ljudi in druga živa bitja bolj zdravo in primerno (zanemarjeno, čistejše).
<NAZAJ
>NAPREJ43/235