Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Delo je produkt sile $F$ in poti $s$. Delo označimo s črko $A$.

$A = F · s \;\rm [Nm = J]$

Enota za delo je Joule, izgovorimo "džul", označimo pa s črko $\rm{J}$.

Če s silo $1\;\rm{N}$ vlečemo breme $1$ meter daleč, opravimo $1\;\rm{J}$ dela.

Če telo dvignemo, opravimo  pozitivno delo ($+A$). Če telo spuščamo, opravimo negativno delo ($-A$). Zaviralne sile opravljajo negativno delo.

Delo vzporednih sil

Primerjaj sile na voz in določi smer gibanja voz.

Ugotovi, katere sile opravljajo pozitivno delo.

Določi tudi silo, ki opravlja negativno delo.

Ali poznaš večje in manjše enote, kot je Joule ($\rm{J}$)? Kdo je James Prescott Joule?

Oglej si spodnjo animacijo in določi vpliv vzporedne in pravokotne komponente sile vlečenja na gibanje vozička na tirih.

Delo nevzporedne sile

V zvezek nariši silo $F_1$ (poševno na tire) in jo razstavi na dve komponenti tako, da bo ena vzporedna s smerjo vožnje (s tiri), druga pa pravokotna na smer vožnje. S premikanjem drsnikov na risbi lahko ponoviš potek risanja sil.

<NAZAJ
>NAPREJ46/235