Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Opis dela

Telo lahko energijo prejme ali odda z delom ali toploto. Pri prejetem delu se telesu energija poveča. Ko telo opravlja delo, se mu energija manjša. Delo je produkt sile ($F$) in poti ($s$). Delo označimo s črko $A$.

$A = F \cdot s\;\rm [Nm = J]$

Sila $1\,\rm{N}$ opravi $1\,\rm{J}$ dela na razdalji $1$ meter. Enota za delo je tudi enota za energijo. Imenuje se Joule, oznaka je $\rm{J}$, izgovarjamo pa "džul". Delo opravlja le sila ali njena komponenta, ki deluje v smeri vzporedno z gibanjem telesa. Sila, ki je pravokotna na smer gibanja, ne opravlja dela. Preveri smer in učinek delovanja sile s premikanjem drsnikov na risbi desno.

<NAZAJ
>NAPREJ50/235