Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Izračun dela pri likanju

Pri likanju mora Žana premagovati silo trenja likalnika s podlago (perilom). Sila trenja pri enakomernem gibanju likalnika meri $3,5\;\rm{N}$. Pri likanju ene majice opravi Žana z likalnikom $2$ metra dolgo pot.

Izračunaj, koliko dela opravi Žana, ko zlika $5$ majic.

Preberi spodnje besedilo in dopolni manjkajoče besede.

Fizikalno delo je odvisno od sile in poti. Delo izračunamo tako, da pomnožimo silo, ki je vzporedna (pravokotna, vzporedna) s smerjo gibanja telesa, s potjo . Kadar na telo deluje več sil, upoštevamo njihove komponente v smeri gibanja telesa. Sila, ki je pravokotna na smer gibanja telesa, ne opravlja dela.

Delo sil na startu boba

Na začetku bob miruje. Po startu tekmovalci med hitrim tekom potiskajo bob v smeri sil $F_1$, $F_2$ in $F_3$. Med potiskanjem bob pospešuje in tekmovalci v določenem zaporedju skočijo vanj.

Kateri tekmovalec opravlja najmanjše delo? Pojasni odgovor.

Kateri tekmovalec je najbolj učinkovit? Pojasni, zakaj.

Koliko dela opravijo tekmovalci pri potiskanju boba s skupno silo 600 N na razdalji 30 metrov?

<NAZAJ
>NAPREJ49/235