Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Delo s pritrjenim škripcem

Na podlagi spodnje animacije razišči delovanje pritrjenega škripca in odgovori na naslednja vprašanja.

Primerjaj silo teže bremena in silo roke. Kaj ugotoviš?

Primerjaj dolžino povlečene vrvi z višino dviga bremena.

Kako veliko je opravljeno delo na levi in na desni strani škripca?

Uporaba pritrjenega škripca

Oglej si spodnjo risbo in s sklepanjem ugotovi, s kolikšno silo moraš vleči vrv, če je breme težko $500\,\rm{N}$.

Koliko dela opraviš pri dvigu $500\,\rm{N}$ težkega bremena za $3$ metre?

Ali lahko delavec z maso $80\,\rm{kg}$ dviga breme, ki je težko $1\,\rm{kN}$?

Kolikšna sila deluje na vijak, s katerim je škripec pritrjen na strop?

<NAZAJ
>NAPREJ80/235