Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

V želji po lažjem in hitrejšem delu smo razvili najrazličnejša orodja. Verjetno je človek najprej spoznal koristi klanca. Staro orodje, ki omogoča dviganje težkih bremen, je vzvod. Pri dviganju bremen si pogosto pomagamo tudi s škripci.

Orodja nam omogočajo, da si delo olajšamo, saj lahko z manjšo silo opravimo enako veliko delo. To dosežemo tako, da podaljšamo pot, na kateri deluje sila

Zakonitosti delovanja vzvoda

Z drsniki lahko spreminjaš velikosti sil in njuno prijemališče na spodnji animaciji.

Pri težjem bremenu je potrebno sorazmerno večja sile roke na drugi strani vzvoda. Dvakrat težje breme potrebuje za ravnovesje dvakrat večjo silo roke. Pri povečanju razdalje uteži od opore (vrtišča) je potrebno sorazmerno povečanje sile roke na drugi strani vzvoda. Dvakrat daljša razdalja (ročica) pri uteži potrebuje za ravnovesje dvakrat večjo silo roke na drugi strani vzvoda. Ugotovimo, da je opravljeno delo na obeh ročicah vzvoda enako: $A=F\cdot s$.

<NAZAJ
>NAPREJ82/235