Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Kadar se učenca vzpenjata po stopnicah, opravljata delo, obenem pa se jima povečuje potencialna energija. Učenec, ki prej dospe do vrha, dela z večjo močjo. Trditev je pravilna, če ...

2.

S kolikšno močjo dela Marko, ki v $7$ sekundah opravi $1400\,\rm{J}$ dela.

3.

Izračunaj moč Metke, ki je $24\,\rm{kJ}$ dela opravila v $8$ minutah.

4.

Moč pralnega stroja je $2\,\rm{kW}$. Koliko dela opravi med pranjem, ki traja $1,5$ ure?

5.

Raketa Saturn tehta ob vzletu $3000$ ton, potiskajo pa jo motorji s skupno silo $3\,\rm{MN}$. Kolikšno delo opravijo motorji pri dvigu rakete na višino $70\,\rm{km}$? Kolikšna je skupna moč motorjev, ki to delo opravijo v treh minutah in pol?

6.

Merjenje in izračun moči učencev

Cilji:

Z vzpenjanjem po stopnicah učenci izmerijo podatke. Izračunajo moč, ki so jo potrebovali za gibanje po stopnicah.

Potrebščine:

  • merilni trak za merjenje višine stopnišča
  • štoparica, ura ali mobilni telefon za merjenje časa
  • osebna tehtnica za določanje mase učenca

Učenci izvajajo meritve v dvojicah. Višino stopnišča lahko izmerijo skupaj z učiteljem in naj bo za vse enaka.

  1. Tehtanje izvajajo posamično, razen če podatek že poznajo.
  2. Pri teku po stopnicah prvi učenec meri čas, medtem ko drugi teče od dna do vrha.
  3. Učenca se menjata in trikrat ponovita postopek.
  4. Najprej vsak zase izračunata opravljeno delo oz. $\Delta W_p$ s pomočjo mase in $\Delta h$.
  5. Pri izračunu moči uporabita srednjo vrednost izmerjenih treh časov (povprečje).

7.

Metka je v enakem času kot Vesna opravila več dela. To pomeni, da je delala z večjo močjo.

Drži. Ne drži.
8.

Miha je delo opravil v krajšem času kot Luka, torej je delal z večjo močjo.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ95/235