Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgradba trdnin

Za trdnino oziroma trdno snov je značilno trdno agregatno stanje. Zavzema stalno prostornino in določeno obliko. Atomi oziroma molekule, ki so gradniki trdne snovi, so močno povezani med seboj s kemijskimi vezmi. Tako strukturo imenujemo tudi kristalna mreža ali na kratko, kristal. Kristalna mreža je urejena tako, da se enake oblike povezanih molekul ponavljajo znova in znova.

KristalNa sliki je primer kristala, ki je zgrajen iz dveh vrst atomov. Med posameznimi atomi obstajajo kemijske vezi, ki na sliki niso narisane. Pri trdninah so te vezi razmeroma trdne, saj atomi le malo nihajo okrog svoje ravnovesne lege. Premik enega atoma povleče za seboj tudi naslednjega itd. Temu se atomi upirajo, zato se trdninam oblika zlepa ne spremeni.

Kako imenujemo vodo v trdnem agregatnem stanju?

Prehod v drugo agregatno stanje ali fazo imenujemo tudi fazni prehod. Pri nekaterih snoveh, na primer jodu, lahko opazimo, da ta neposredno preide iz trdnega stanja v plin. Takemu faznemu prehodu pravimo sublimacija.

Na filmu spodaj si lahko ogledaš kaj se zgodi, če ogljikov dioksid v trdni obliki polijemo s toplo vodo.

Fazni prehod pa lahko poteka tudi v obratno smer. Ko ohlajamo vodo v zamrzovalniku, se ta čez nekaj časa spremeni v led. Pravimo, da je prišlo do strjevanja.

<NAZAJ
>NAPREJ99/235