Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgradba plinov

Plin je snov, ki zavzame celoten razpoložljiv volumen posode, v kateri je shranjen. Nima stalne prostornine in nima gladine kot npr. kapljevina. Kapljevine in pline s skupno besedo imenujemo tekočine.

plin
Na sliki imamo shematičen prikaz molekul plina. To bi lahko bil na primer $\rm{CO}_2$. Molekule plina so neodvisne med seboj, kemijske vezi med njimi so pretrgane. Molekule se lahko prosto gibljejo v prostoru.

Molekule med svojim gibanjem trkajo ob druge molekule in ob stene posode. Molekule se v povprečju gibljejo tem hitreje, čim višja je temperatura v posodi, kjer so. Če balon z zrakom segrejemo, bodo molekule zraka močneje trkale ob stene balona in balon se bo napihnil.

Ali bi znal oceniti, kolikšne so hitrosti molekul plina?

Na sliki je prikazan primer prehajanja vode v vodno paro. Ali veš, kateri naravni pojav je prikazan na sliki?
gejzir

<NAZAJ
>NAPREJ101/235