Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Snov je sestavljena iz atomov, ki se vežejo v večje strukture, ki jim pravimo molekule. Poznamo molekule čistih snovi, kot je npr. molekula kisika ($\rm{O_2}$), poznamo pa tudi molekule spojin. Najpomembnejša spojina je voda ($\rm{H_2O}$).
Snovi običajno delimo na tri skupine: trdnine, kapljevine in pline. Te tri skupine tvorijo agregatna stanja. V katerem agregatnem stanju je neka snov, je odvisno predvsem od temperature (včasih pa tudi od drugih fizikalnih količin). Kapljevine in pline s skupno besedo imenujemo tekočine.
Razlika med posameznimi agregatnimi stanji je v tem, kako so atomi oz. molekule povezani med seboj.

Trdne snovi imajo posebno atomsko oziroma molekularno strukturo. To pomeni, da so atomi med seboj močno povezani z vezmi in v prostoru razporejeni po pravilih. Tvorijo kristalno strukturo oziroma kristal. Za primer si poglejmo strukturo ledu, ki je prikazana na sliki spodaj, nad črko A.
 
Kapljevine so snovi, ki tečejo in lahko tvorijo kapljice. Ko jih damo v posodo, zavzamejo obliko posode. Struktura atomov oz. molekul je v tem primeru manj toga: molekule med seboj več niso trdno povezane, ampak se medsebojne vezi zrahljajo in ponekod pretrgajo. Tekoča voda nima več kristalne strukture, ampak so molekule slabo povezane. Vidimo jo na sliki spodaj, nad črko B.
 
Plini so snovi, ki zapolnjujejo ves prostor, v katerem so. Njihova molekularna oz. atomska struktura je taka, da ni medsebojnih vezi med posameznimi gradniki. Ti se prosto gibljejo po prostoru. Drug na drugega vplivajo gradniki le, kadar se zaletijo. Vodno paro (plin) lahko vidimo na sliki spodaj, nad črko C.

<NAZAJ
>NAPREJ102/235