Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Celzijeva temperaturna lestvica

Prvi termometer je naredil švedski astronom Anders Celsius in leta $1742$ za merjenje predlagal svojo temperaturno lestvico.

Ali veš, kaj je Celzij vzel za izhodišče svoje temperaturne lestvice?

Kelvinova (absolutna) temperaturna lestvica

Temperaturna lestvica, ki jo je uvedel Celsius, pa ni bila edina, ki se je pojavila. Zaradi uporabe v znanosti moramo poleg Celzijeve temperaturne lestvice vsekakor omeniti še Kelvinovo ali, kot jo še drugače poimenujemo, absolutno temperaturno lestvico.

Ali veš, kolikšna je najnižja možna temperatura?

Ledišče vode, ki ga običajno izrazimo z $0\,\rm {^\circ C}$, v Kelvinovi temperaturni lestvici označimo z $273\,\rm K$. Vrelišče vode, ki je pri $100\,\rm {^\circ C}$, pa zapišemo kot $373\,\rm K$. Od tod sledi, da lahko temperature, ki so podane v $\rm {^\circ C}$, pretvorimo v absolutno temperaturo v $\rm{K}$ tako: $$T\,[\rm{K}]={\it T}\,[\rm{^\circ C}]+273.$$
Vidimo torej, da temperaturo označimo z veliko črko $T$. Enota, v kateri bomo zapisovali temperaturo in z njo računali (če ne bo drugače povedano) bo kelvin $\rm{K}$.

<NAZAJ
>NAPREJ106/235